Aktualności

Urodziny króla

Polskie Towarzystwo Archiwalne na 285 urodzinach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 21 stycznia 2017 r. odbył się uroczysty wieczór z okazji 285-ch urodzin króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wśród tłumnie przybyłych gości znaleźli się Włosi – maestro Antonio Sacco z Wenecji ( w tej roli Antonio Carnevale) i Alberto Macchi (Towarzystowo Stanisławowskie) z Rzymu. Kiedy Marszałek dworu (Stanisław Banasiuk) wymienił wszystkie tytuły królewskie i krzyknął: „Proszę wstać król idzie!” po Sali przeszedł dreszcz wzruszenia, po czym wszyscy wstali. I oto pojawił się sam Jubilat (Jacek Pacocha), który mimo swoich lat, wyglądał dobrze. Goście i król wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu puzonów historycznych Trombastic, obejrzeli pokaz tańca dworskiego. Maestro Antonio Sacco w stroju arlekina zadeklamował sonet dedykowany królowi, po czym założył na królewską głowę wieniec laurowy. Wzruszony władca ofiarował mu tabakierkę. Na koniec był cocktail, toasty i prezentacja przed Jego Królewską Mością. Stanisław August Poniatowski urodził się 17 stycznia 1732 r. w Wołczynie (obecnie: na Białorusi) jako syn Stanisława Poniatowskiego i Konstancji Czartoryskiej. W 1764 r. został wybrany na króla Polski. Od początku swojego panowania był zwolennikiem reform. Założył Szkołę Rycerską (elitarną uczelnię wojskową), Komisję Edukacji Narodowej – namiastkę dzisiejszego Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednak największym osiągnięciem króla było uchwalenie Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie, drugiej po Stanach Zjednoczonych, nowoczesnej ustawy zasadniczej. Stanisław August był tez mecenasem sztuki i kultury. Niestety, Rzeczypospolita , bez pieniędzy i bez armii, nie była w stanie oprzeć się zaborcom. 25 listopada 1795 r. król abdykował, zmarł na wygnaniu w Petersburgu w trzy lata później.

http://www.polacywewloszech.com/?p=21346&preview=true

 

poniedziałek, Styczeń 23, 2017